Maatschappelijk Werk / MWD

 

ARTIKELEN

Onderzoek naar Maatschappelijk Werk
Verwey-Jonker Instituut

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn
Verwey-Jonker Instituut

Opleidingsprofiel Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Methodiek Maatschappelijk Werk
Zelfregulering als agogische reflectiekader
Gerard Donkers

Verzakelijking in de welzijnssector: ideaal of catastrofaal?
Onderzoek naar verzakelijking en professionaliteit in het algemeen maatschappelijk werk
Irene Jonker

Wat werkt? Sjef de Vries

Het geheim van het Maatschappelijk Werk

Task-centered Web-pages

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Oplossingsgerichte Benadering

Brief Therapy

Netwerk Oplossingsgericht Werkenden

De kracht van oplossingen:
Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie
Peter De Jong & Insoo Kim Berg

De praktijk van oplossingen
Gevalsbeschrijvingen uit de oplossingsgerichte gesprekstherapie
Insoo Kim Berg en Yvonne Dolan

De paradox van kracht en kwetsbaarheid:
Empowerment in feministische hulpverlening en humanistisch raadswerk

De pragmatiek van hoop en respect: een overzicht van de oplossingsgerichte benadering

 

LINKS:

Canon Sociaal Werk

Sociaal Digitaal

Portal Social Work

Welzijnspagina

Marie Kamphuis Stichting

NVMW

Eigen Kracht

Verwey-Jonker Instituut

Veel Links Hulpverlening

Tijdschrift Zorg en Welzijn

Vacatures Maatschappelijk Werk

Advertenties