Presentie

Website Presentie

ARTIKELEN PRESENTIE

 

Teksten Presentiebenadering:

Introductie in de presentiebenadering

De kern is aandacht
Interview met Andries Baart over de presentiebenadering

Tijd voor aanwezigheid als voorwaarde voor duurzame hulpverlening.
Dirk Geldof en Kristel Driessens

Aandacht als methodiek om mensen te bereiken.
Majone Steketee en Meta Flikweert

De oase in een mensenleven. Een vertoog over vriendschap
Marius Nuy & Frans Brinkman

Presentie vergt moed

Presentietheorie voor Maatschappelijk Werkers

Over presentie
De eigen logica en de openheid voor de ander

Presentiebenadering in het onderwijs
Jean Pierre Wilken

Kaderdocument ervaringsdeskundigheid
Jean Pierre Wilken

Deskundig vanuit het hart
Jean Pierre Wilken

 

Boeken:

Een theorie van de presentie

Aandacht

Advertenties