Verlies en Rouw

 

TEKSTEN

Omgaan met verlies, een integrale gids voor rouwenden
Dolf J.H. van der Haven

Kinderen en Rouw

Verpleegkundige zorg rondom het overlijden van mensen met een verstandelijke beperking
Annet Weijers

Zorgplan: sedatie in de laatste levensfase
Corine Nierop en Carola Visser

Terminale sedatie
Signalering ethiek en gezondheid 2004

Stervensbegeleiding en rouwverwerking in de Islam
Abdullah Haselhoef

Sterven en rouwen in het Jodendom
Sasja Martel

Sterven, dood en rouw / wereldwijd

Trauma, dissociatie en hypnose
Onno van der Hart

Bewust leren sterven is bewust leren leven
Jan Sprong

Zadkine: De Verwoeste Stad 

 

BOEKEN Verlies en Rouw

Mijn troostende ik: kwetsbaarheid en kracht van rouwende jongeren
Riet Fiddelaers-Jaspers

Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding: handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis
Johan Menten en Alfons Van Orshoven (red.)

Samen verdrietig: rouwverwerking voor ouders en kinderen
Marja Bos-Meeuwsen

Rouwverwerking en rouwbegeleiding: sterven, rouwen, troosten

Rouwen in zeven ‘Nederlandse’ culturen
Sylvia Pessireron

Verlieskunde: handreiking voor de beroepspraktijk
Herman de Monnink

Behandelingsstrategieen bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking
J. van den Bout, P.A. Boelen, J. de Keijser

Over trauma’s gesproken 
Hulpverlenen in emotioneel bedreigende situaties
Liet de Vries-Geervliet

Trauma en herstel
De gevolgen van geweld : van mishandeling thuis tot politiek geweld
Judith Lewis Herman

Veel Boeken: Verliesverwerken

Zie ook:

Literatuurlijst rouw en verdriet

Draaikolk

Spiritual Care Program

Overzicht Boeken Elisabeth Kubler-Ross

Relevante literatuur volwassenen

 

LINKS:

Rouwverwerking Pagina

Jongeren in de rouw

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding

Spirituele Zorg

Palliatieve zorg

Palliatief

Agora
Ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg

Het Laatste Woord

Verlieskunde

Elisabeth Kubler-Ross

Doodgewoon  Archief

Bijna-Doodervaringen

Advertenties